Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 8. 3. 1988)


Problém č. 602

A. Jurčenko

II. cena

Memoriál Bron 1986

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kf2 Df4 Jg3 Pa2 (4 kamene), čierny Kd1 Jc4 Pc2 (3 kamene), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese) Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 595 vyhrávajú: Martin Jaklovský z Malej Idy, okr. Košice, Pavol Michalovič zo Závodu, okr. Senica a Tibor Poruban z Dubnice nad Váhom.

Riešenie problému č. 599 (Suškov): a) zvodnosti 1.Sd2? tempo 1...b:a3 2.Dc2 mat, 1...b3!, 1.De3? tempo 1...b3 2.Da7 mat, 1...b:a3!, riešenie 1.Df3 tempo 1...b3, b:a3 2.Da8, Dd1 mat, b) 1.Sc5 tempo 1...b3, b:a3 2.D:b5, D:a3 mat (navyše ešte "menší" dvojník bez Pb5, 1.Se1 tempo 1...b3, b:a3, Ka5 2.Da6, Dc4, Db5 mat). Na miniatúrku zriedkavo bohatý obsah – po 1...b3 dokonca štvorfázová zámena matu.

Miniatúrkový memoriál Vladimira Brona mal aj oddelenia trojťažiek a mnohoťažiek. Z tejto oblasti prinášame jednu trojťažku s modelovými matmi, riešiteľov však osobitne upozorňujeme, aby si všimli hrozbu (keby čierny nevykonal prvý ťah)...


Vzad <<  >> Vpred