Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 9. 2. 1988)


Problém č. 599

Jurij Suškov

II. cena

Memoriál Bron 1986

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Se1 na f2Kontrolná notácia: a) biely Kc7 Dd3 Se1 Ja3 (4 kamene), čierny Ka4 Pb4 b5 (3 kamene), pozícia b) vznikne po premiestení Se1 na f2; v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 592 vyhrávajú: Boris Herceg z Prievidze, Pavol Kraus z Popradu a František Vítek z Považskej Bystrice.

Riešenie problému č. 596 (Meľničenko): Zvodnosti 1.Dd4? hrozí 2.Da7 mat, 1...b6!, 1.Kb4? hrozí 2.Da5 mat, 1...b6 2.Dc8 mat. 1...b5!, 1.Se5? tempo 1...Ka7, b6 2.Da5, Da8 mat, 1...b5!, riešenie 1.Dd7 hrozí 2.Db5 mat, 1...b6 2.Da7 mat. V miniatúrke jeden hrozbový paradox (mat Da7) a jeden antiparadox (mat Da5).

Druhú cenu v tom istom turnaji získala miniatúrka iného známeho sovietskeho skladateľa Jurija Suškova. V diagramovej pozícii sú tematické zvodnosti 1.Sd2? a 1.De3?, navyše sa autorovi podarilo pridať aj dvojník po premiestení strelca, takže ide fakticky o štvorfázovú dvojťažku, obsahujúcu pestré zámeny matov.


Vzad <<  >> Vpred