Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 2. 2. 1988)


Problém č. 598

N. Kondratiuk

I. cena

Festival Odessa 1986

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ke8 De2 Vd1 Ve6 Sf8 Sg8 Ja3 Je5 Pc5 c6 d2 g6 (12), č. Kd5 Dc3 Sd4 Sh1 Ja5 Jb8 Pc7 e3 e4 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 591 vyhrávajú: Miroslav Havran z Přerova, Miroslav Jambrich z Nitry a Vlastimil Suchý z Kostelca u Jihlavy.

Riešenie problému č. 595 (Dombrovskis): 1. zvodnosť 1.Jb7? hrozí 2.Dc5 mat, 1...Sf2 2.Vd7 mat, 1...Sd6!, 2. zvodnosť 1.Jf7? hrozí 2.Se4 mat, 1...S:e1 2.Jc7 mat, 1...Sf2!, riešenie 1.Vd7 hrozí 2.Jc7 mat, 1...Sf2, S:e1 2.Jb7, Jf7 mat. Úvodníkový paradox (1.Jf7? S:e1 2.Vd7?), hrozbový paradox (S:e1 umožní a znemožní mat Jc7) a "prehodenie 1–2" (1.Jb7? Sf2 2.Vd7, 1.Vd7 Sf2 2.Jb7).

Sovietska organizácia kompozičného šachu založila pred pár rokmi krásnu tradíciu každoročného "festivalu" v Odese. Týždeň trvajúca akcia zahŕňa aj skladateľské súťaže, pochopiteľne, vždy vysokej úrovne. V nedávno publikovanom výsledku z roku 1986 zvíťazila v oddelení dvojťažiek výborná skladba menej známeho N. Kondratiuka. Čo tvorí jadro jej obsahu, ak zvodnosti sú 1.Jb5? a 1.Db5?


Vzad <<  >> Vpred