Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(26. 1. 1988)


Problém č. 597

Vladimir Jerochin

III. cena

Memoriál Birnov 1986

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kc2 Dd8 Vc5 Vf3 Sb4 Sg6 Jc4 Pb3 b5 d5 f6 (11 kameňov), čierny Kd4 Je4 Jf2 Pb6 g7 (5 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 594 (Bannyj): Zdanlivé hry 1...S:d3, Vd5 2.Db4, Jc2 mat, zvodnosť 1.Ve2? hrozí 2.De5 mat, 1...S:d3, Vd5 2.Dc5, Db4 mat, 1...Vf:e8!, riešenie 1.Vc2 hrozí 2.Dc5 mat, 1...S:d3, Vd5 2.De5, Vc4 mat. Trojfázová zámena dvoch hier a "navyše" Le Grandova téma, čiže recipročný hrozbový paradox vzhľadom na hrozby a maty De5, Dc5.

Do tretice z memoriálu Birnova uvádzame dvojťažku ďalšieho známeho sovietskeho skladateľa, tentoraz však iba s jedným hrozbovým paradoxom, a aj to v rámci predĺžených obrán. Prvou zvodnosťou je 1.f:g7? (tempo), po ľubovoľnom ťahu Je4 nasleduje 2.Df6 mat a po predĺženej obrane 1...J:c5 2.Sc3 mat. Čo sa zmení po druhej zvodnosti 1.D:b6? a ako s celým zvodnostným obsahom súvisí riešenie? Prvoradý význam má opakovanie matu Sc3.


Vzad <<  >> Vpred