Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 5. 1. 1988)


Problém č. 594

Dmitrij Bannyj

I. cena

Memoriál Birnov 1986

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kb2 De7 Vd2 Vh5 Je1 Je8 Pb5 d3 f2 (9), č. Kd4 Vd8 Vf8 Sf5 Ja8 Pf4 g4 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 586 vyhrávajú: Mária Bajanová zo Žikavy, Roman Repiský z Prievidze a Pavel Škandík z Nitry.

Riešenie problému č. 591 (Bojtmanis): 1. zvodnosť 1.Va4? hrozí 2.Se4 mat, 1...c4!, 2. zvodnosť 1.S:d3? hrozí 2.Sc4 a Vg5 mat, 1...Jf4!, riešenie 1.Dg5 hrozí 2.Dg8 mat, 1...c4, Jf4 2.Se4, S:d3 mat. Hrozbový paradox je v tom, že 1...c4 raz znemožní a druhý raz umožní mat Se4, úvodníkový paradox zasa spočíva vo vylúčení matu 2.Dg5 po 1.S:d3? Jf4!.

Známy moskovský šachový skladateľ Dmitrij Bannyj sa už vyše desaťročia systematicky venuje tvorbe v oblasti zámeny funkcie ťahov. V čerstvo rozhodnutom memoriáli Z. Birnova (v rámci šachovej rubriky časopisu Molodoj leninec) získal prvú cenu za bohatý a dokonale konštruovaný komplex tém Le Granda s trojfázovou zámenou hier: do tematického obsahu patria zdanlivé hry 1...S:d3, Vd5 2.Db4, Jc2 mat a zvodnosť 1.Ve2?...


Vzad <<  >> Vpred