Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(15. 12. 1987)


Problém č. 591

A. Bojtmanis

3. čestné uznanie

Večirnij Baku 1977

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kc8 Dd2 Vg4 Vh6 Sf5 Sh8 Pc2 (7), č. Kd5 Dc1 Vg1 Sb6 Je1 Jg2 Pc5 d3 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 585 vyhrávajú: Ľuboš Líška z Piešťan, Dietrich Pensold z Vráblov a Miroslav Šnapko z Novej Dubnice.

Riešenie problému č. 588 (Čepižnyj): 1. zvodnosť 1.Vf3? hrozí 2.Se1~ mat, 1...Va1 2.f:g3 mat, 1...Sg6!, 2. zvodnosť 1.Df3? hrozí 2.Se1~ mat, 1...Sg6 2.f:g3 mat, 1...Va1!, riešenie 1.f4 hrozí 2.S:g3 mat, 1...Va1, Sg6 2.Vf3, Df3 mat. Po 1.Vf3? Va1, resp. 1.Df3? Sg6 nejde 2.f4, lebo biele figúry zablokovali pešiaka f2 – v tom sú úvodníkové paradoxy. Pekné, hoci nie "paradoxné" sú aj vyvrátenia tými istými obranami v opačnom poradí, čo je však náplň inej témy, ktorá sa síce často, ale nevhodne nazýva Banného.

Je zaujímavé, že už r. 1977 bol uverejnený problém s jedným úvodníkovým paradoxom (zvodnosť 1.S:d3?) v spojení s hrozbovým paradoxom (zvodnosť 1.Va4?). Jeho autorom bol ďalší známy predstaviteľ "lotyšskej školy".


Vzad <<  >> Vpred