Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(24. 11. 1987)


Problém č. 590

Alexandr Guľajev

II. cena

Šachmaty (Baku) 1986

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kg8 Db3 Jd2 Pb2 f5 (5 kameňov), čierny Ka1 Sb1 (2 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 583 a 584 vyhrávajú: Jozef Fides z Bojníc, Jozef Gmitter z Bardejova, Milan Miklóšik z Rožňavy, rodina Jenčíkovcov z Čeloviec, p. Kuzmice, Martin Lauko z Bratislavy a Miroslav Šalaga z Martina.

Riešenie problému č. 587 (Popov): 1.g3 tempo 1...Jf2~ 2.g4 mat a predĺžené obrany 1...Jg4 2.e4 mat, 1...Je4 2.Dc8 mat. Všetky tri maty sú modelové (každé pole okolo matovaného kráľa kryté len raz).

Časopis s názvom Šachmaty vychádza v Rige, ale aj v Baku. Ten druhý sme ešte nevideli, iba hádame, že jeho redaktorom by mohol byť Garri Kasparov. Isté však je, že v ňom bol usporiadaný skladateľský turnaj a druhú cenu získal známy moskovský majster Alexandr Guľajev za chutnú miniatúrku s malou zvodnosťou 1.Dd1?.

* Záujemcovia o nové dvojčíslo kompozičného bulletinu Pat a mat sa môžu prihlásiť na adresu našej rubriky.


Vzad <<  >> Vpred