Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(12. 1. 1988)


Problém č. 595

Alfreds Dombrovskis

II. cena

Memoriál Birnov 1986

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kd1 Dg1 Ve1 Vh7 Sb1 Jd6 Je8 Pa7 (8), č. Kd5 Vh5 Vh6 Sg3 Pc4 c6 e6 h4 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 588 vyhrávajú: Michal Kaščák z Vranova nad Topľou, Tomáš Lachčina z Bratislavy a Peter Máňa z Nitry.

Riešenie problému č. 592 (Popov): 1. zvodnosť 1.Jd4? tempo 1...Vf3~, V:f5 2.S:c6, Va2 mat, 1...Vf2!, 2. zvodnosť 1.J3d2? tempo 1...Vf3~, Vf2 2.S:c6, Va2 mat, 1...V:f5!, riešenie 1.Dd1 hrozí 2.Va2 mat, 1...V:f5, Vf2 2.Jd4, J3d2 mat. Úvodníkové paradoxy (1.J3d2? Vf2 2.Dd1? 1.Jd4? V:f5 2.Dd1?) sú duchaplne spojené s hrozbovými paradoxmi (obrany V:f5, Vf2 striedavo umožňujú a znemožňujú mat Va2), ako aj s vyvracajúcou funkciou uvedených obrán.

Rozhodcovia by mali iste ťažkú prácu, keby chceli porovnať kvality č. 592 s dvojťažkou Alfredsa Dombrovskisa na dnešnom diagrame. Sú tu taktiež dve zvodnosti (1.Jb7? a 1.Jf7?) a dve tematické obrany (1...Sf2, S:e1), ale viac hrozieb a menej paradoxov. Boli by sme radi, keby nám riešitelia napísali, ktorú z týchto skladieb pokladajú za lepšiu.


Vzad <<  >> Vpred