Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 3. 1. 1989)


Problém č. 635

Anatolij Vasilievič Slesarenko

II.–III. cena

Leninske plemia 1987

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Ka3 Dd2 Jf1 Jh2 (4 kamene), čierny Kg1 Vh1 Pf3 (3 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19. 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 626 vyhrávajú: Svätopluk Hoferek z Liptovského Mikuláša, Henrieta Molnárová z Rimavskej Soboty a František Zachar z Banskej Bystrice.

Riešenie problému č. 632 (Meľničenko): Zdanlivá hra 1...K:e5 2.Vg5 mat (po 1...c4 nie je pripravený mat), zvodnosť 1.e6? tempo 1...c4 2.Va5 mat, 1...K:e5!, riešenie 1.Va5 tempo 1...K:e5, c4 2.V:c5, e6 mat. Výmena prvého ťahu a variantového matu (e6 – Va5) vrátane rozloženej zámeny dvoch matov (po obranách 1...K:e5 a 1...c4).

Z formálnej stránky presne rovnaký obsah, pravda, s celkom inou strategickou motiváciou, podarilo sa uskutočniť inému sovietskemu autorovi. Zdanlivá hra je 1...f2 2.Dg5 mat (po 1...V:h2 nejde mat), ako tematická zvodnosť vystupuje 1.De1?. Menší rozdiel spočíva v tom, že zvodnosť aj úvodník je spojený s hrozbou, ale nie div, že skladba skončila na rovnakom turnaji s rovnakým vyznamenaním.


Vzad <<  >> Vpred