Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(10. 1. 1989)


Problém č. 636

Henryk Žuk

1. miesto

A1 3. WCCT C 15.2.1986

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kf3 Df2 Ve1 Ve8 Sb7 Sh2 Jd6 Jh6 Pa2 a3 a6 d2 g5 (13), č. Kd5 Je7 Pa7 c6 d3 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, Martanovičova 25, 819 22 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 629 vyhrávajú: Daniel Höhr z Ružomberka, Róbert Upta z Prešova a Peter Zámečník z Mošoviec.

Riešenie problému č. 633 (Kapralos): Zdanlivá hra 1...K:d4 2.D:c3 mat, zvodnosti (vždy s hrozbou 2.D:d6 mat) 1.Jb4? K:d4, Kf4 2.Jc6, J:d3 mat, 1...K:f6! 1.J:b6? K:d4, K:f6 2.Dc5, Jd7 mat, 1...Kf4!, 1.Je3? Kf4, K:f6 2.V:f5, Jg4 mat, 1...K:d4!, riešenie 1.Je7 K:d4, Kf4, K:f6 2.Jc6, Jg6 V:f5 mat. Nesporne najbohatšia dvojťažka súťaže s rozloženou trojfázovou zámenou troch matov vrátane jednej zámeny obrany.

Poskytovanie dvoch únikových polí čiernemu kráľovi vo zvodnosti aj riešení bolo témou druhého dvojťažkového oddelenia (A1) tretej svetovej súťaže v kompozičnom šachu. Československí autori poslali celkom pekné skladby, žiaľ, na prvých dvadsiatich miestach sa neobjavili. Zvíťazil poľský skladateľ Henryk Žuk úlohou, ktorá okrem riešenia obsahuje dve zvodnosti 1.Ve3? a 1.Ke3?


Vzad <<  >> Vpred