Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(17. 1. 1989)


Problém č. 637

Viktor Čepižnyj

2. miesto

A1 3. WCCT C 15.2.1986

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kg1 De1 Vc1 Sf5 Sf8 Jd2 Jd6 Pa4 e5 f3 (10), č. Kd4 Vb6 Se8 Ja5 Ja7 Pb3 c6 d5 f4 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, Martanovičova 25, 819 22 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 630 vyhrávajú: Jozef Jusko z Bardejova, Milan Nemček z Martina a Stanislav Tokár z Dlhej nad Oravou.

Riešenie problému č. 634 (Bakke): Zdanlivé hry 1...Kf6, Kd6, Ke4 2.Sd4, Sb8, V:e3 mat, zvodnosti 1.Jd8? Kf6, Ke4 2.Dh8, Dd5 mat, 1...Kd6!, 1.Jf4? Kd6, Ke4 2.Db8, Dd5 mat, 1...Kf6!, 1.Jf8? Kf6, Ke4 2.Jd7, Dd5 mat, 1...Kd6!, 1.Jd4? Kf6, Kd6 2.V:f5, Db8 mat, 1...Ke4!, riešenie 1.Jg7 Kf6, Kd6, Ke4 2.V:f5, Db8, Dd5 mat (hrozilo vždy 2.De6 mat). Veľmi ekonomické a pritom obsažné spracovanie témy so zámenou troch matov a štvorfázovou zámenou jedného matu.

Na druhom mieste oddelenia A1 3. svetovej súťaže je dvojťažka sovietskeho autora (žiaľ, oficiálny výsledok ešte stále nedošiel) s trojfázovou hrou: prvá zvodnosť 1.Dh4? dáva kráľovi polia e3, e5, druhá zvodnosť 1.J2e4? – e5, d3. Ako to bude v riešení?


Vzad <<  >> Vpred