Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(31. 1. 1989)


Problém č. 639

Cor Goldschmeding a Henk Prins

3. miesto

A1 3. WCCT C 15.2.1986

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kh8 Da3 Vb1 Vh4 Se8 Sh2 Jc5 Jf6 Pa2 d4 d5 (11 kameňov), čierny Kc4 Dd1 Vc1 Sa1 Sa6 Jb2 Jg1 Pa4 c2 c3 d2 e2 e3 (13 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, Martanovičova 25, 819 22 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 632 vyhrávajú: Stanislav Bellák z Krupiny, Miroslav Hondzuš zo Svitu a Viera Weiszová z Piešťan.

Riešenie problému č. 636 (Žuk): 1. zvodnosť 1.Ve3? tempo 1...Kd4, Kc5, Je7~ 2.Ve5, V:d3, V:d3 mat, 1...Jf5!, 2. zvodnosť 1.Ke3? tempo 1...Kc5, Ke6, Je7~ 2.Ke4, Df5, Df5 mat, 1...Jg6!, riešenie 1.Je4 tempo 1...Ke6, Kc4, Je7~ 2.Jf6, Dc5, Dc5 mat. Dvojica voľných polí tvorí "reťazovú" schému (d4,c5 – c5,e6 – e6,c4) a maty idú po všetkých ťahoch kráľa, pričom štyrikrát sú využité batérie.

Na treťom mieste svetovej súťaže skončila dvojťažka holandských autorov, ktorej hlavná hodnota spočíva v štvorfázovom cyklickom uvoľňovaní únikových polí (a,b – b,c – c,d – d,a) dvojicou jazdcov. Očakávame, že riešitelia uvedú okrem riešenia aj všetky tri zvodnosti...


Vzad <<  >> Vpred