Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(28. 2. 1989)


Problém č. 642

P. le Grand

4. miesto

Holandsko – Juhoslávia 1986

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kg5 Dh6 Vb6 Ve8 Sa8 Sb2 Jf5 Jf6 Pc5 d2 (10), č. Ke5 Va4 Vd4 Se6 Jd5 Jh8 Pf7 h3 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, Martanovičova 25, 819 22 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 635 vyhrávajú: Marián Kéda z Košíc, Marek Németh z Topoľčian a Josef Šplíchal z Kutnej Hory.

Riešenie problému č. 639 (Goldschmeding a Prins): Zvodnosti 1.Jcd7?, 1.Jce4?, 1.Jg4? s hrozbami 2.Je5, 2.D:c3, 2.J:e3 mat dávajú voľné polia b5,d3 – d3,d4 – d4,d5, vedú k jednému alebo dvom variantom a sú vyvrátené obranami 1...Jf3!, c:b1!, e1D!. Riešenie 1.Jfd7 dáva polia d5,b5 do cyklu, hrozí 2.Jb6 mat, 1...Kb5 2.D:a4 mat. Umiestnenie najmä za objav zaujímavej základnej schémy voľných polí.

Druhá téma dvojťažiek (A2) novej svetovej súťaže je definovaná takto: Tá istá dvojitá hrozba (v našom príklade 2.Jd7 a 2.Jg4 mat) je vo dvoch pokusoch (1.d3?, resp. 1.Jd6?) vyvrátená rozličnými obranami (1...Jc3!, resp 1...Je7!). V riešení tieto obrany vedú striedavo k jednému z matov dvojitej hrozby pokusov (1...Jc3, Je7 2.Jd7, Jg4 mat), pričom možno použiť ľubovoľnú hrozbu (okrem 2.Jd7 a 2.Jg4 mat), prípadne tempo. Dovolená je aj trojitá hrozba s 3 pokusmi a 3 tematickými variantmi atď.


Vzad <<  >> Vpred