Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 9. 4. 1985)


Problém č. 482

J. P. Boyer

Courrier des Echecs 1982

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ka5 Dc2 Vb3 Ve8 Sc4 Sf8 Jd5 Pc5 e5 (9), č. Kd4 Sc1 Sh7 Pb4 c6 e4 f4 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 473 vyhrávajú: Imrich Bandžuch zo Spišskej Novej Vsi, Peter Cinko z Partizánskeho a Vladimír Littva z Liptovských Sliačov.

Riešenie problému č. 479 (Lobusov): 1.Sg7 hrozí 2.Df5+ V:f5 3.V:d4 mat (Vf6 otvorila líniu Sg7 na d4), 1...Sc8 2.V:d4+ K:d4 3.D:f4 mat (Sg7 viaže vežu, pričom č. kráľ stojí na d4), 1...Sf2 2.D:f4+ V:f4 3.Ve5 mat (Vf6 otvorila líniu Sg7 na e5), 1...Vad6 2.Ve5+ K:e5 3.Df5 mat (Sg7 viaže vežu, pričom č. kráľ stojí na e5). Teda zdvojená téma a navyše "rotácia" druhých a tretích ťahov bieleho. Majstrovský výkon!

Po prebratí všetkých desiatich tém 3. svetovej súťaže v kompozičnom šachu uvedieme ešte niekoľko príkladov. Dnešný ilustruje dvojťažkovú tému A1: zvodnosť 1.Jc3? dáva čiernemu kráľovi dve voľné polia c4, e3, hrozí 2.Je2 mat a vychádzajú dva varianty 1...K:c4 2.V:b4 mat, 1...Ke3 2.Jb5 mat. Je tu však účinná obrana 1...f3! Kto si ešte raz prečíta definíciu témy, bude mať riešenie veľmi uľahčené...


Vzad <<  >> Vpred