Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 2. 4. 1985)


Problém č. 481

K. Widlert

1. čestné uznanie

SEPA C 1978

Mat 2. ťahomKontrolná dotácia: b. Kf5 Dc8 Vd1 Vg2 Sb8 Jc5 Je1 Pc3 d3 d5 e7 (11), č. Ke3 Va1 Sh6 Ja8 Jh2 Ca4 Cg8 Pa7 f4 f7 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom (cvrčkovia a4, g8). Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 472 vyhrávajú: Pavel Ando z Nových Zámkov, Milan Krajčí z Liptovského Mikuláša a Martin Neumann z Bánoviec nad Bebravou.

Riešenie problému č. 478 (Ellinghoven a Widlert): 1.Sh5 tempo, 1...d2 2.Sd1+ J:d1 (Sf1) 3.S:b5 (Pb7) mat, vedľajšie varianty 1...e5, Jg4 2.Sf7, S:g4 (Jg8) atď., autori však prehliadli v tematickom variante duál 2.Se2.

Desiata téma (G2) 3. svetovej súťaže je venovaná síce dvojťažkám, núti však autorov použiť niektoré exofigúry (napríklad na poliach c4, g8 dnešného diagramu sú to populárni cvrčkovia): Najmenej dva pokusy sú vyvrátené tým, že kameň (kamene), ktorý vykonáva prvý ťah, umožní v druhom ťahu čierneho skok exofigúry, ktorý zabráni matu. – Cvrček sa pohybuje v smeroch ako dáma, ale len na pole bezprostredne za prvým kameňom, ktorý mu stojí v ceste. Napr. pokus 1.Jd7? s hrozbou mat viazne na 1...Cg8–g1!, lebo prvý ťah umožnil vyvrátenie 2...Ca4:e8! po pokuse o mat 2.e8D+. Pre podobné dôvody nevychádzajú ani pokusy 1.Je4? Sg7!, 1.Jb3? Jf3!, 1.Ja6? Jc7!. Kto má záujem o ďalšie povolené exofigúry, môže sa spýtať pri riešení tohto problému.


Vzad <<  >> Vpred