Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(26. 3. 1985)


Problém č. 480

Francisco Salazar

Problemas 3. 1984

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kb8 Dd8 Vf2 Vf4 Sc6 Jd4 Jd5 Pd2 e6 f5 (10), č. Ke5 Vc1 Vg2 Sa1 Jb5 Je1 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 471 vyhrávajú: Konštantín Dittel z Bánoviec nad Bebravou, Jozef Gmitter z Bardejova a Valentín Oravec z Bratislavy.

Riešenie problému č. 477 (Avner): 1.Sf5 tempo 1...g4 2.Sd7 Jf2 3.Je3+ J:e3 mat, 1...Jf2 2.Sd3+ J:d3 3.Je3 J:e3 mat. Kameňom A je tu biely Jd5, tematická línia d8–d1, zaclonenie sa uskutoční raz na d7, druhý raz (s obeťou) na d3.

Druhá dvojťažková téma (A2) svetovej súťaže má takéto znenie: Po dvoch (troch...) zvodníkoch s tou istou hrozbou má čierny dve (tri...) obrany, ale iba jedna z nich je účinná. Tieto obrany v základnom postavení buď neexistujú, alebo vytvárajú pripravené hry, v skutočnom riešení vedú k variantom. Dnešný príklad má pripravené hry 1...Jd6, Jc3, Vg4 2.Df6, Dc7, Ve2 mat a tri zvodnosti 1.Je3?, 1.Jf6? a 1.Jb6?. Ktoré budú účinné obrany a aké je riešenie?


Vzad <<  >> Vpred