Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(19. 3. 1985)


Problém č. 479

Andrej Lobusov

I. cena

Šachmaty v SSSR 1982

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: b. Kf1 Dg4 Vd3 Vh5 Sh6 Jg2 Jh4 Pe2 (8), č. Ke4 Va6 Vf6 Sb7 Se1 Jb2 Jg1 Pb4 c3 d4 f4 h7 (12), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dokončenie riešenia pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 470 vyhrávajú: František Jankura z Ružomberka, Jozef Lukáš z Prešova a Miroslav Peško z Modry.

Riešenie problému č. 476 (Macleod a Sydenham): 1.Sa1? Sa8! 2.Db2 Db7!, preto 1.g5 (hrozí 2.K:e7), 1...Sd2 2.Sa1 Sa8 3.Db2 Db7 4.D:d2+ J:d2 5.Sc3+ Db4 6.S:b4 mat. Efektný námet, i keď kombinačne nie veľmi zložitý.

Trojťažková téma B2 vo svetovej súťaži má túto definíciu: V jednom variante čierny kameň A otvára líniu bielej figúry B na pole X, čím umožní mat. V druhom variante čierny kráľ ťahá na pole X a dostane na ňom mat, v ktorom sa využíva väzba kameňa A figúrou B. Tematické ťahy čierneho môžu byť prvé alebo druhé (alebo oboje), ako tematický variant sa môže použiť aj hrozba. Príklad je tentoraz mimoriadne kvalitný: po 1.Sg7 hrozí 2.Df5+ V:f5 3.V:d4 mat (A=Vf6, B=Sg7, X=d4), 1...Sc8 2.V:d4+ K:d4 3.D:f4 mat (Sg7 viaže Vf6). To by už na tému stačilo, trojťažka však obsahuje ešte jeden pár tematických variantov po 1...Sf2 a 1...Vad6.


Vzad <<  >> Vpred