Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 5. 3. 1985)


Problém č. 476

Norman Macleod a C. Sydenham

I. cena

Thèmes 64 1982

Mat 6. ťahomKontrolná notácia: b. Kd8 Dh8 Vc4 Sd1 Sg7 Jb8 Pa4 c5 d3 d6 e6 f7 g4 (13), č. Ka5 Dh1 Vh5 Se1 Sg2 Jb1 Jg1 Pa2 d7 e7 g6 h2 h7 (13), biely začne a dá mat najneskôr šiestym ťahom. Dokončenie riešenia pošlite do 10 dní na adresu redakcie s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 467 vyhrávajú: Eleonóra Jablonická z Trnavy, Ján Janočko z Humenného a Peter Martiško z Nitry.

Riešenie problému č. 473 (Hassberg): 1.Jf3 hrozí 2.Jf4 mat, 1...D:f3 2.d:c8D+ Kf6 3.e8J mat (odviazanie Pd7 a premeny 2 pešiakov), 1...S:h6 2.e8D+ Kd6 3.d:c8J mat (podobne), 1...Kd6 2.d:c8D (odviazanie a 1 premena), 1...Kf6 2.e8J+ (podobne). Veru nebude ľahké urobiť trojťažku s ešte bohatším obsahom.

Mnohoťažková téma C je definovaná takto: V tematickom pokuse čierny zopakuje rovnaký manéver alebo ideu ako biely, čím sa ubraní pred matom. V riešení sa tak isto uskutočnia oba manévre, ale biely už nemôže uplatniť výzvu. Je to veľmi široká téma, umožňujúca realizovať najrozličnejšie motívy a manévre. V dnešnom príklade ide o razenie dráhy dáme strelcom: v tematickom pokuse neprejde 1.Sa1? s hrozbou 2.Db2 pre 1...Sa8! s dalším 2...Db7. Preto biely zahrá najprv 1.g5 (s hrozbou 2.Ke7) a až po obrane 1...Sd2 2.Sa1!


Vzad <<  >> Vpred