Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(26. 2. 1985)


Problém č. 477

Uri Avner

Vypísanie 3. WCCT, 9. 1984

Samomat 3. ťahomKontrolná notácia: b. Kb1 Vd8 Vh5 Sg4 Jd5 Pa4 b2 c3 e2 (9), č. Kc4 Vg1 Jf1 Jh1 Pb3 c5 g2 g3 g5 (9), biely začne a donúti čierneho dať mat (bielemu kráľovi) najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 468 vyhrávajú: Štefan Habdák z Galanty, Richard Malaschitz z Bratislavy a Ivo Zummer zo Svitu.

Riešenie problému č. 474 (Boyer): Zvodnosť 1.Je:d5? hrozí 2.Je3 mat, 1...Kc2, Kc4 2.Jb4, Jb6 mat, 1...Kd4!, riešenie 1.Jc:d5 hrozí 2.Jc3 mat, 1...Ke2, Ke4, Kd4 2.Jf4, Jf6, Jf6 mat. Dvojfázové symetrické dvojťažky zrejme nebudú mať veľké šance.

Téma F bola definovaná pre samomaty tretím ťahom: V tematickom variante biely zacloní bielu líniu, na ktorej stojí biely alebo čierny kameň A (predbežné alebo skryté zaclonenie). Tento kameň potom z línie odtiahne a mat sa umožní práve pre predtým uskutočnené zaclonenie. Zaclonenie môže byť alebo obyčajné (2.Sd7 v príklade), alebo spojené s obeťou (2.S:d3+), pri ktorom sa zacloňujúci biely kameň berie. V skladbe musia byť najmenej dva takéto varianty, ale jedným z nich môže byť hrozba. – V príklade obe zaclonenia sa uskutočňujú na jednej línii (d8–d1, pričom kameňom A je Jd5), možno ich však realizovať na rozličných líniách.


Vzad <<  >> Vpred