Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(19. 2. 1985)


Problém č. 475

Norman Macleod

III. cena

Feenschach 1981

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešeniaKontrolná notácia: b. Kh1 Jb8 Pb3 c3 c4 d3 (6), č. Kc5 Dd4 Vb4 Vg6 Sd6 Se8 Jf8 Pb6 b7 c6 f5 (11), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Druhé riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 466 vyhrávajú: Peter Cinko z Partizánskeho, Leo Chrobák z Petřvaldu a Miroslav Sabo z Dlhého nad Cirochou.

Riešenie problému č. 472 (Rusinek): 1.Jd7 Se3 2.Je2 g2! 3.S:g2 d3 4.Jg3+ Kg4 5.Jf1 Sg5+ 6.K:f7 d2 7.Je5 Kf5 8.Jd3 d1D 9.Sh3+ Dg4 10.Jg3 mat. Uviedli sme len hlavný variant zakončený matom s väzbou čiernej dámy.

Téma E v III. svetovej súťaži v kompozičnom šachu je venovaná pomocným matom druhým ťahom: Čistý tempový ťah bieleho alebo čierneho so šachom, pričom sa pripúšťajú dvojníky, viac riešení, zdanlivé hry alebo duplexy. Čistý tempový (resp. neutrálny) ťah je definovaný ako ťah, ktorý neobsahuje motív potrebný na uskutočnenie riešenia – bez jeho zahrania by prebehlo celé riešenie tak isto ako s ním. V príklade sú dve riešenia s bielym tempovým ťahom – jedno uvádzame: 1.Va4 Ja6+ 2.V:a6 b4 mat. Ťah Ja6+ by nebolo treba zahrať, funkciu však predsa má, lebo presne vymedzuje ťahy čiernej veže.


Vzad <<  >> Vpred