Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(22. 1. 1985)


Problém č. 472

Jan Rusinek

II. cena

Tidskrift f. S. 1978

Biely vyhráKontrolná notácia: biely Kf6 Sc6 Jb8 Jg1 (4 kamene), čierny Kh5 Sf4 Pd4 f7 g3 (5 kameňov), biely začne a aj po najlepšej obrane čierneho vynúti výhru. Prvá polovica riešenia je táto: 1.Jd7 Se3 2.Je2 g2! 3.S:g2 d3 4.Jg3+ Kg4 5.Jf1! Sg5+. Zvyšok pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 463 vyhrávajú: Štefan Cvengroš z Rudnian, Marián Staroň z Liptovského Mikuláša a Marian Hudzinschi z Veselí nad Moravou.

Riešenie problému č. 469 (Joseph): 1.b6+! Kb8! 2.h4 a5 3.h5 a4 4.h6 a3 5.h7 a2 6.h8D a1D! 7.Dg8! (7.D:a1? pat) 7...Da2 8.De8! Da4 9.De5+ Ka8 10.Dh8 a vyhrá, lebo teraz už nestačí 10...Da1?: z každej stránky dokonalá štúdia.

Najväčšou súčasnou udalosťou kompozičného šachu je vypísanie III. svetovej súťaže so zasielacou lehotou 15. 2. 1986. Aby sme zlepšili informovanosť o tomto podujatí, na ktorom sa môžu zúčastniť všetci československí šachisti, prerušíme na istý čas naše "seriály" a venujeme sa príkladom na jednotlivé témy. Začíname štúdiami, ktorých téma znie takto: Biely vyhrá matom, v ktorom sa využije väzba najmenej jedného čierneho kameňa. V oficiálnom vypísaní súťaže je tento príklad.


Vzad <<  >> Vpred