Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(15. 1. 1985)


Problém č. 471

Zoltán Labai

3. pochvalná zmienka

Olympijský turnaj 1982

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kf1 Df5 Vd3 Sh1 Jc5 Pa4 b3 d2 d4 e3 e6 (11), č. Kd6 Va7 Sb6 Jg5 Pa5 b4 c6 c7 e7 f3 f6 h2 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 468 (Valuška): Zdanlivá hra 1...S:b6 2.Se7 mat, 1. zvodnosť 1.Sc7? tempo 1...S:b6, K:c6 2.Sd6, Sd8 mat, 1...a:b5!, 2. zvodnosť 1.Jd6? tempo 1...K:d6, Kd4 2.Se7, Dc4 mat, 1...S:b6!, riešenie 1.Jc7 tempo 1...K:c6, K:d6, Kd4, K:b6 2.Jb5, Dd5, Dd5, Je6 mat. Známa téma "raz–dva–tri" (s ohľadom na počet polí uvoľňovaných čiernemu kráľovi) je tu "vylepšená" na "raz–dva–štyri". Súčasťou sú štyri zámeny matu a jedna zámena obrany.

Druhým naším skladateľom, ktorý sa môže pochváliť olympijským vyznamenaním je Zoltán Labai z Milanoviec, okr. Nové Zámky. Pravda, jeho dvojťažka patrí do inej "skupiny" a pripomína klasické diela spred niekoľkých desiatok rokov. Čo si musí riešiteľ všimnúť ako prvé, sú pripravené maty po každom ťahu čierneho zo základnej pozície: 1...Jg5~, J:e6, f2, S:c5, Va7~ 2.Je4, D:e6, Df4, d:c5, Jb7 mat. Možno tento obsah zachovať vyčkávacím ťahom?


Vzad <<  >> Vpred