Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 1. 1. 1985)


Problém č. 470

Otto Dehler

Deutsche Schachzeitung 1923

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kg3 Dh5 (2 kamene), čierny Kg1 Vf4 (2 kamene), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 10, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 462 vyhrávajú: Pavel Filippi z Bratislavy, Ľudmila Rošková zo Svidníka a Milan Svrček z Bratislavy.

Riešenie problému č. 467 (Mackenzie): 1.Sa7 K:a7 2.c8V! Ka6 3.Va8 mat, ale akým spôsobom sa dospelo k základnej pozícii? Posledný ťah čierneho mohol byť iba Ka7–a8 (prípadne spojený s braním bieleho jazdca alebo strelca), čomu predchádzalo jednoznačne Pb7–b8S+! Teda premena na strelca pred úvodníkom a na vežu po ňom – to je pri štyroch kameňoch skutočne neopakovateľný nápad.

V našom seriáli mikrotúrok sme sa už dva razy stretli so skladbami nemeckého špecialistu Otta Dehlera. Dnes do tretice, ale pre zmenu predvádza, ten istý autor trojťažkový boj dámy proti veži. Je však zaujímavé, že sa mu pritom podarilo dodržať známu kompozičnú zásadu, aby na každý šach bielemu kráľovi zo základného postavenia bolo pripravené matové pokračovanie: 1...Vf3+ 2.K:f3 Kf1 3.Dh1 mat, 1...Vg4+ 2.D:g4 Kf1 (Kh1) 3.Dd1 mat. Čo sa zmení po úvodníku?


Vzad <<  >> Vpred