Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 5. 2. 1985)


Problém č. 473

Eric Hassberg

I. cena

Chess. Corresp. 1947–1948

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: b. Kd8 Da7 Vf8 Vh6 Sc6 Je5 Jg6 Pd7 e7 f7 g4 h5 (12), č. Ke6 Dd1 Sg5 Jb3 Jc8 Pe4 (6), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 464 vyhrávajú: Igor Dovičák z Košíc, Peter Chudý z Topoľčian a Dušan Urban z Ružomberka.

Riešenie problému č. 470 (Dehler): 1.De2 hrozí 2.Dg2 mat, 1...Vf3+ 2.K:f3 Kh1 3.Dg2 mat, 1...Vg4+ 2.D:g4 Kf1 (Kh1) 3.Dd1 mat, osobitne zaujímavé však je, že na oba šachy bielemu kráľovi pred úvodníkom sú tiež pripravené matové postupy: 1...Vg4+ 2.Dg4 atď. a so zámenou matu 1...Vf3+ 2.K:f3 Kf1 3.Dh1 mat.

Trojťažky sú zastúpené vo svetovej súťaži dvoma témami. Jedna z nich (B1) je definovaná takto: Obsahom variantu je premena bieleho pešiaka a priviazanie alebo odviazanie bieleho alebo čierneho kameňa. Vyžadujú sa najmenej dva takéto varianty, dvojníky sú prípustné. Nie je zatiaľ jasné, či sa pripúšťajú "duály" v premenách typu D–V alebo D–S, ani to, ako sa chápe priviazanie bieleho alebo odviazanie čierneho kameňa. Príklad (na diagrame) je však jasný a skutočne pekný, lebo tému predvádza dokonca v štyroch variantoch (po 1...D:f3, S:h6, Kd6, Kf6).


Vzad <<  >> Vpred