Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(11. 12. 1984)


Problém č. 468

Ján Valuška

V. cena

Olympijský turnaj C 1982

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Ke8 Df7 Vc8 Sd8 Jb5 Pa4 b2 b6 c6 f2 f4 (11), č. Kc5 Sa5 Pa6 b3 b4 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 460 vyhrávajú: Jozef Boroviak z Levoče, Alojz Filo z Beluše a František Kubáni z Popradu.

Riešenie problému č. 465 (Mlynka): Zvodnosť 1.Db6? tempo 1...Ke4, K:d5, f5, Kf5 2.Vg5, Ve2, Dd4, Vg5 mat, 1...f6!, riešenie 1.Dd7 tempo 1...Ke4, K:d5, f5 (f6) 2.Ve2, Vg5, De6 mat (ďalšie "menšie" zvodnosti 1.Vg3? f5 2.Ve3 mat, 1.Vg7? f5 2.Ve7 mat, 1...f6!). Recipročná zámena matov po ťahoch kráľa s využitím batérie; doplnkom je štvorfázová zámena matu po 1...f5.

Majstrovi športu Jánovi Valuškovi zo Zvolena chýba po poslednom Albume FIDE už len pol boda do titulu medzinárodného majstra v kompozičnom šachu. A je takmer isté, že vytúžených 25 bodov získa už v najbližšom zväzku Albumu, lebo je stále činný a vytvára skladby, ktoré sa páčia aj rozhodcom. Čerstvým úspechom 37–ročného autora je piata cena turnaja, ktorý usporiadala pri príležitosti šachovej olympiády v Luzerne švajčiarska federácia kompozičného šachu. Ide o modifikáciu známej manipulácie s voľnými poľami: nesmú sa prehliadnuť zvodnosti 1.Sc7? a 1.Jd6?.


Vzad <<  >> Vpred