Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(16. 4. 1985)


Problém č. 483

Bohumil Idunk

I. cena

SÚV ČSZTV 1959

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kh1 Dd3 Sd1 Sg7 Jc4 Jc5 (6), č. Kb4 Pb6 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie tohto problému (prvý ťah bieleho a rozličné maty po rôznych ťahoch čierneho) pošlite do 17 dní (spolu s nasledujúcim problémom č. 484) na adresu redakcie Technických novín. Vecné a knižné ceny vyhrá vyše 50 správnych riešiteľov oboch problémov. Ostatné podrobnosti uverejníme v ďalšej rubrike.

Knihy za riešenie problému č. 474 vyhrávajú: Ján Černák z Klenovca, Ján Kornucík zo Sniny a Tibor Tösér z Bratislavy.

Riešenie problému č. 480 (Salazar): Pripravené hry 1...Jd6, Jc3, Vg4 2.Df6, Dc7, Ve2 mat, 1. zvodnosť 1.Je3? hrozí 2.Ve4 mat, 1...Jc3, Vg4 2.Jc4, J:g4 mat, 1...Jd6!, 2. zvodnosť 1.Jf6? hrozí 2.Ve4 mat, 1...Vg4, Jd6 2.J:g4, Jd7 mat, 1...Jc3!, 3. zvodnosť 1.Jb6? hrozí 2.Ve4 mat, 1...Jd6, Jc3 2.Jd7, Jc4 mat, 1...Vg4!, riešenie 1.d3 hrozí opäť 2.Ve4 mat a varianty ako pripravené, teda so zámenami vzhľadom na zvodnostné. Treba však zdôrazniť, že podľa vypísania zámeny hier nie sú nevyhnutné...

Sekcia kompozičného šachu ÚV ČSZTV vypísala nedávno na počesť Československej spartakiády 1985 veľkú masovú súťaž v riesení dvoch šachových problémov, ktoré uverejníme v našej rubrike dnes a o týždeň.


Vzad <<  >> Vpred