Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(30. 4. 1985)


Problém č. 484

Miroslav Havel

Světozor 1913

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kg1 Dh8 Sd4 Sg4 (4 kamene), čierny Kd2 Se4 (2 kamene), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie (prvý ťah bieleho, hrozbu a rozličné matové pokračovania po obranách čierneho proti hrozbe) pošlite do 10 dní (spolu s problémom č. 483, uverejneným v minulom čísle) na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Riešiteľov prosíme, aby zároveň odpovedali na tieto 3 otázky: 1. Riešite šachové problémy prvý raz? 2. Mienite v riešení problémov pokračovať? 3. Uveďte svoj vek. – Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. Okrem toho všetky riešenia budú zaradené do žrebovania VŠZ ÚV ČSZTV a vyše 50 riešiteľov vyhrá vecné, resp. knižné ceny.

Knihy za riešenie problému č. 475 vyhrávajú: manželia Muchovci z Prešova, Alena Stanová z Nitry a Július Vanko z Bratislavy.

Riešenie problému č. 481 (Widlert): Pokusy 1.Jd7? Cg1! (2.e8D+ C:e8!), 1.Je4? Sg7! (2.S:f4+ C:f4!), 1.Jb3? Jf3! (2.Jc2+ C:c2!), 1.Ja6? Jc7! (2.S:a7+ C:a7), riešenie 1.Jb7 hrozí tiež 2.Dc5 mat, 1...Jg1, Sg7, Jf3, Jc7 2.Dc5, e8D, Jc2, S:a7 mat.

Dnes uverejňujeme druhý a posledný problém do veľkej masovej riešiteľskej šachovej súťaže na počesť Československej spartakiády 1985.


Vzad <<  >> Vpred