Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(21. 5. 1985)


Problém č. 485

Milan Vukčević

III. cena

Mem. Trivanovic 1982

Mat 6. ťahomKontrolná notácia: b. Ka8 Vb1 Vh5 Sh7 Sh8 Jc2 Pb6 b7 f2 (9), č. Ka5 Dg1 Vh3 Sh1 Jb8 Je1 Pa4 a6 c3 c4 d5 e7 h4 (13), biely začne a dá mat najneskôr šiestym ťahom. Dokončenie riešenia pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 482 (Boyer): Zvodnosť 1.Jc3? hrozí 2.Je2 mat, 1...Ke3, K:c4 2.J:b5, V:b4 mat, 1...f3! riešenie 1.Je7 hrozí 2.J:c6 mat, 1...K:c5, K:e5 2.Jf5, Sg7 mat. Harmonický pôsobí súčasné zacloňovanie dvoch bielych figúr vo zvodníku aj úvodníku. Pravda, ako sa ukazuje, dvojťažky tohto typu (dvojfázové a dvojvariantové) zrejme nebudú môcť kandidovať na vyššie umiestenie vo svetovej súťaži.

Aj dnešnou šesťťažkou vynikajúceho amerického šachového skladateľa juhoslovanského pôvodu sa vraciame k témam tretej svetovej súťaže v kompozičnom šachu. Tematický pokus bieleho 1.f3? so súčasným zaclonením Vh3 a Sh1 (hrozí 2.V:d5 a S:c3 mat) vyvracia čierny analogickým manévrom 1...e5! (takže už nevyjde 2.V:e5? S:f3!, ani 2.S:e5? V:f3!). Biely preto musí uskutočniť prípravný plán 1.Ja3 (s hrozbou 2.J:c4 mat), ktorým odláka čiernu dámu na f1 alebo g4, pravda, potom je už hlavný plán 2.f3 účinný, i keď so zaujímavými obmenami v oboch variantoch.


Vzad <<  >> Vpred