Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 4. 6. 1985)


Problém č. 488

Vojko Bartolović

Magyar Sakkélet 1969

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kh6 Dc8 Ve2 Sc7 Sh5 Jb6 Je5 Pb2 d5 e3 f5 (11), č. Ke4 Vh1 Jb4 Je1 Pc5 h2 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenia problémov č. 478–480 vyhrávajú: Marián Čech z Trnavy, Jozef Holík z Bielu, Juraj Kulik z Bratislavy, Jozef Mičuda z Liptovského Mikuláša, Daniel Odler z Bratislavy a Ondrej Trnavský z Hriňovej, okr. Zvolen.

Riešenie problému č. 485 (Vukcevich): Tematický pokus 1.f3? e5! 2.V:e5 S:f3!, resp. 2.S:e5 V:f3!, riešenie 1.Ja3 s hrozbou 2.J:c4 mat, 1...Df1 2.f3 e5 3.S:e5 V:f3 4.Sd3 D:d3 5.S:c3+ D:c3 6.Vd5 mat, 1...Dg4 2.f3 e5 3.V:e5 S:f3 4.Se4 D:e4 5.V:d5+ D:d5 6.S:c3 mat. Biela a čierna Nowotného téma (vzájomné prerušenie veže a strelca ťahom súperovho kameňa na ich priesečník) je v tematickom pokuse neúspešná, ale v riešení už vychádza.

Na záver nášho inšpiračného prehľadu námetov 3. svetovej súťaže v kompozičnom šachu vraciame sa k najpopulárnejšej téme A1 – dávanie dvoch ústupových polí kráľovi vo zvodníku aj úvodníku dvojťažky. Oficiálne príklady boli síce "mladšie", ale aj horšie: dnešná pomerne stará dvojťažka má napodiv dva tematické zvodníky...


Vzad <<  >> Vpred