Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 2. 7. 1985)


Problém č. 491

Leonid I. Kubbel

Šachmaty v SSSR 1940

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kb4 Pa7 c7 (3 kamene), čierny Ka6 (1 kameň), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 483 a 484 vyhrávajú: Nguyen Thanh Son z Košíc, Dezider Strmeň z Prievidze a Šimon Záhorský z Levíc.

Riešenie problému č. 488 (Bartolović): 1. zvodnosť 1.Jg4? (dáva d3, f3) hrozí 2.Jf2 mat, 1...Kd3, Kf3 2.Jf2, Jf6 mat, 1...Vf1!, 2. zvodnosť 1.Jed7? (d3, f5) hrozí 2.J:c5 mat, 1...Kd3, K:f5 2.J:c5, e4 mat, 1...Ja6!, riešenie 1.Jbd7 (d5, f5) hrozí 2.Jf6 mat, 1...K:d5, K:f5 2.Jf6, Sg6 mat. Dávanie dvoch voľných polí typu AB–BC–CD, celkový dojem je však zoslabený opakovaním matov z hrozieb.

K nášmu mikrotúrkovému seriálu sa dnes vraciame trojťažkou slávneho Leonida Ivanoviča Kubbela: biely má "najmenší možný" materiál, pravda jeho sila sa má možnosť rýchlo zmeniť premenami pešiakov. Ktorá zo šestnástich možností povedie k cieľu?


Vzad <<  >> Vpred