Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(23. 7. 1985)


Problém č. 494

Werner Speckmann

Európe Echecs 1965

Mat 3. ťahom

a) diagram b) Pa6 na d3

c) ďalej Pg7 na c7, d) Pd3 na c4Kontrolná notácia: a) biely Kc1 Pa6 g7 (3 kamene), čierny Ka1 (1 kameň), b) premiestniť Pa6 na d3, c) v pozícii b) premiestniť Pg7 na c7, d) v pozícii c) premiestniť Pd3 na c4, vo všetkých štyroch pozíciách biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 487 vyhrávajú: Ľuboš Kekely zo Žiliny, Juraj Kulik z Bratislavy a Juraj Lištiak z Banskej Bystrice.

Riešenie problému č. 491 (Kubbel): Pokus 1.a8D+? Kb6 2.c8D pat, preto 1.a8S! Ka7 (Kb6) 2.c8D a 3.Db7 mat. Premeny pešiaka na slabšie figúry patria už stáročia medzi najpopulárnejšie námety v kompozičnom šachu.

Prirodzene, šachoví skladatelia sa aj v tejto oblasti usilovali dosiahnuť rekordy alebo aspoň viacnásobné realizácie témy. V mikrotúrkach nesporne najplodnejšou možnosťou je utváranie dvojníkov. Týmto smerom šiel často aj najväčší súčasný znalec miniatúrok, Werner Speckmann z NSR (nar. 21. 8. 1913). Jeho dnešná trojťažka má formu tzv. pokračujúceho dvojníka, pri ktorom ďalšie pozície vznikajú postupným premiesťovaním vždy iného kameňa.


Vzad <<  >> Vpred