Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(20. 8. 1985)


Problém č. 497

9 autorov

Deutsche Schachzeitung 1968

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kb3 Db4 Jc1 (3), č. Kd1 (1), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 490 vyhrávajú: Viliam Dobák z Bardejova, Jozef Holubec z Košíc a Miroslav Jambrich z Nitry.

Riešenie problému č. 494 (Speckmann): a) 1.g8V Ka2 2.Vg3 Ka1 3.Va3 mat, b) 1.Kc2 Ka2 2.g8D+ Ka1 3.Da8 mat, 2...Ka3 3.Db3 mat, c) 1.c8V Ka2 2.Vc3 Ka1 3.Va3 mat, d) 1.c8D Ka2 2.Dh3 Ka1 3.Da3 mat. V istom zmysle rekord, ale esteticky neuspokojí.

V oblasti mikrotúrok (t. j. skladieb s maximálne štyrmi kameňmi) sú asi najfrekventovanejšie problémy s bielou dámou a jazdcom. Začneme s dvojťažkami, i keď nedávajú veľa možností. Nikomu sa nepodarilo vytvoriť tri varianty, "objavitelia" šli preto najmä dvoma cestami. Prvou z nich je forma núdzovky, či "biely na ťahu" (t. j. skladby, v ktorej na každý ťah čierneho zo základného postavenia je pripravený mat), šachový mesačník NSR sa r. 1968 obrátil na svojich čitateľov so "žiadosťou" skonštruovať takéto skladby – a jedným z výsledkov bol aj dnešný diagram, ku ktorému dospelo prakticky v rovnakom čase deväť skladateľov!


Vzad <<  >> Vpred