Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(10. 9. 1985)


Problém č. 500

J. Sunyer

Chess Amateur 5.1923

Pozri textKontrolná notácia: b. Kh5 (1), č. Ke8 (1), výzva je uvedená v texte. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 497 (9 autorov): Zdanlivá hra 1...K:c1 De1 mat, biely má jediný vyčkávací ťah 1.Da5.

V našej jubilejnej päťstej rubrike (toto číslo nás radí v historickej slovenskej tabuľke na 6. miesto) sme sa rozhodli uverejniť raritu: superminiatúrku, slávny dvojkráľový problém menej známeho španielského skladateľa Július Sunyera (11. 4. 1888 – 27. 11. 1957). Pravda, aby samotní králi mohli niečo "vytvoriť", kombinácia musí postupovať spätne: najprv biely a potom čierny vrátia svoje posledné ťahy, ale tak, aby vo vzniknutej pozícii vedel čierny pomôcť bielemu k jednoťahovému matu. Prirodzene, pri spätných ťahoch sa musí na šachovnici objaviť aspoň jeden biely kameň, ale možno aj čierny. Napríklad posledný ťah bieleho mohol byť 1.Kg6–h5, alebo 1.Kh4–h5, alebo 1.Kg6:Dh5, alebo 1.Kg5:Ph5 – všetkých možností je spolu 30. Druhý spätný ťah mohol vykonať čierny kráľ, ale prípadne aj čierny kameň vzniknutý v prvom spätnom ťahu. Takže to nie je také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad zdalo, a riešitelia budú mať ťažkú prácu, navyše skomplikovanú rafinovanosťou "druhej polovice" riešenia...


Vzad <<  >> Vpred