Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 1. 10. 1985)


Problém č. 503

Tibor Schönberger

Magyar Sakkvilág 1926

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Ke3 Df1 Jg5 (3 kamene), čierny Kh2 (1 kameň), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za správne riešenia problémov č. 494 a 495 vyhrávajú: Michal Beňo zo Želiezoviec, Jozef Gmitter z Bardejova, Mária Pyšná z Martina, Peter Cinko z Partizánskeho, Leo Chrobák z Petřvaldu, okr. Karviná a Ján Nízky zo Žiliny.

Riešenie problému č. 500 (Sunyer): Späť 1.Kg6:Vh5 Vh8:Dh5, vpred 1.0-0! Dh7 mat. Duchaplné použitie rošády v samom závere "partie".

Dvojťažka č. 497 mala jednu zdanlivú hru a vyčkávací úvodník, ktorí ju "zachoval". Forma núdzoviek však bola vymyslená najmä pre prípad, keď vyčkávacieho ťahu niet a úvodník situáciu zmení. Dvojťahové mikrotúrky s bielou dámou a jazdcom sú pre tento námet takmer nevhodné, ale maďarský šachový skladateľ Tibor Schönberger (1900 – 1944) predsa našiel jednu možnosť. Zdanlivá hra je opäť iba jedna 1...Kg3 2.Dh3 mat...


Vzad <<  >> Vpred