Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(22. 10. 1985)


Problém č. 506

Alexandr Ažusin

Prapor peremogi 1970

Mat 2. ťahom

a) diagram b) čierny Ka2

c) č. Ke1 d) č. Kh4Kontrolná notácia: a) b. Ka8 Db7 Je4 (3), č. Kg8 (1), v pozíciách dvojníkov b), c), d) treba čierneho kráľa premiestniť postupne na a2, e1, h4; vo všetkých štyroch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia postavení a–d pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 499 vyhrávajú: Marian Červenka z Bratislavy, Ľuboš Kekely zo Žiliny a Jozef Vetrík z Liptovského Mikuláša.

Riešenie problému č. 503 (Schönberger): Zdanlivá hra 1...Kg3 2.Dh3 mat, riešenie 1.Dh3+ Kg1 2.Jf3 mat. Keď to ináč nejde, je dovolený aj úvodník so šachom.

Vo dvojťažke 497 išlo o zachovanie jediného variantu, v č. 503 o jeho voľnú zámenu. Málo známy sovietsky skladateľ A. Ažusin však postupoval celkom ináč: zaobišiel sa bez zdanlivých hier, zato vytvoril štvorčatá s premiestňovaním čierneho kráľa, čím sa mu podarilo uskutočniť síce jednoduchú a stereotypnú kombináciu, zato však s nesporným estetickým efektom. Je niekedy až obdivuhodné, čo všetko môžu "zapríčiniť" nenápadné štyri kamene...


Vzad <<  >> Vpred