Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(29. 10. 1985)


Problém č. 507

Ivan Kiss

II. cena

Contro Mossa 1981

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kh1 Db1 Vg1 Sf3 Sf8 Jf7 Pc6 d2 e2 e7 h2 (11), č. Kf4 Dh4 Va8 Pc4 f5 h3 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 500 vyhrávajú: Jozef Holubec z Košíc, Radoslav Meliš zo Strečna a Eugen Pavlovský z Prahy.

Riešenie problému č. 504 (Salai sr.): Zvodnosti 1.V:d7? e6!, 1.d:e7? d6!, 1.Va5? c5!, 1.b:c6? d:c6!, 1.V:f5? e6!, 1.e6? d:e6!, 1.K:e3? f4+!, 1.Dd1? e2!, 1.Dh1? g3!, riešenie 1.g3 hrozí 2.Dh1 mat, 1...f4 2.e6 mat. Zvodnosti sú zoskupené do dvojíc s "recipročnými hrozbami", za cenné možno pokladať novovzniknuté obrany d6, d:c6, d:e6, celkový dojem je však trochu schematický.

Medzi najúspešnejších slovenských šachových skladateľov posledných rokov patrí nesporne Ivan Kiss z Popradu. Dnes predstavujeme jeho druhú cenu z talianskej súťaže, ktorej výsledok sa "narodil" s veľkým oneskorením až v tomto roku. Do obsahu patria tentoraz tri zvodnosti: 1.Sd5? 1.Df1? a 1.Sh5? V čom súvisia s riešením?


Vzad <<  >> Vpred