Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(19. 11. 1985)


Problém č. 510

Emil Klemanič

2. čestné uznanie

Probleemblad 1984

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kg2 Da5 Sa7 Sb1 Jc3 Pd4 f3 (7), č. Kf4 Pa6 c4 d6 g6 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 503 vyhrávajú: Jozef Drlička z Piešťan, Jaroslav Gažo z Liptovského Mikuláša a Miroslav Žalud z Olešnej, okr. Čadca.

Riešenie problému č. 507 (Kiss): Zvodnosti 1.Sd5?, 1.Df1?, 1.Sh5? s hrozbou 2.e3 mat vedú po 1...D:e7 k matom 2.Df1, 2.Sd5, 2.Vf1, sú však vyvrátené ťahmi 1...Dg3!, 1...Va3!, 1...D:h5!. Rieši jedine 1.Vf1 hrozí 2.e3 mat, 1...D:e7, Va3, Df2 2.Sh5, Db8, Sh6 mat. Variácia na úvodníkové témy.

Prekvapujúca správa prišla pred pár týždňami z Holandska: svoj prvý medzinárodný úspech získal mladý košický šachový skladateľ (ale aj praktický šachista) Emil Klemanič. Išlo o veľmi dobre obsadený turnaj dvojťažiek známeho časopisu Probleemblad, v ktorom sa za Klemaničom umiestili takí autori ako Dombrovskis, Van Gool, Groeneveld, Ahues, Zappas a ďalší. Úspešnú skladbu prinášame na diagrame a osobitne upozorňujeme na zvodnosti 1.Je4? (s hrozbou 2.Dg5 mat) a 1.Da2? (2.Dd2 mat). Kto odhalí ich súhru s riešením?


Vzad <<  >> Vpred