Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(15. 10. 1985)


Problém č. 505

Artur Mandler

3316 Čs. šach 06/1954

Biely vyhráKontrolná notácia: biely Ke7 Pa4 f2 (3 kamene), čierny Kc3 Pb6 h7 (3 kamene), biely začne a vynúti výhru. Dokončenie riešenia pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 498 vyhrávajú: Alfonz Derfényi zo Spišskej Novej Vsi, Ján Krivoš z Krmaníc a Ivan Sokol zo Žaškova, okr. Dolný Kubín.

Riešenie problému č. 502 (Mandler): 1.Kg3! Kg5 2.Kh3! (2.Kf3? h4!) h4 3.g3 h:g3 4.K:g3 remíza, 2...Kf5 3.Kh4 Kf4 4.g4! (4.Kh3? Kg5! a čierny vyhrá) 4...h:g4 pat! To je iste nečakaná pointa.

Neodolali sme a uvádzame ešte jednu štúdiu nevyčerpateľného Mandlera. Pribudol v nej síce jeden pešiak, ale s ním aj celý variant, ako ukazuje tento začiatok riešenia: 1.Kf6! Kb4 2.f4 K:a4 3.f5 b5 4.Ke5 b4 5.Kd4 b3 6.Kc3 Ka3 7.f6 b2 8.f7 b1D 9.f8D+ so záverom, ktorý sme už videli v č. 433. Možnosť 1...h5 je slabá pre 2.Kg5 Kd4 3.K:h5 so stratou pešiaka bez náhrady. Zaujímavý je však variant 1...Kd4 2.f4 h5 (po 2...Ke4 3.f5 h5 4.Kg5 biely vyhrá podobne ako po 1...h5) 3.Kg5 Ke4 (najlepšie) – a teraz nasleduje záverečná kombinácia, ktorú už prenechávame našim riešiteľom. (Pritom by neškodilo pozrieť sa, prečo nevychádza 1.f4? h5!. ani 1.Kd6? Kd4!, ani 1.Ke6? h5! 2.Kf5 Kb4 atď.)


Vzad <<  >> Vpred