Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(27. 8. 1985)


Problém č. 498

Zoltán Labai

1. čestné uznanie

Szachy 1982

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kf8 Dd3 Sb3 Jd5 Jh6 Pb6 c5 d6 f2 (9), č. Ke5 Da5 Ve1 Sd8 Jh3 Pc6 e7 f4 f5 f6 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 491 vyhrávajú: Pavol Džugan zo Žiaru nad Hronom, František Kubáni z Popradu a Anastázia Mičková z Lúčiek-Kúpeľov.

Riešenie problému č. 495 (Taraba): a) 1.Sc3 hrozí 2.Jc4 mat, 1...V:b4, V:b6 2.D:c5, Jc6 mat, b) 1.Sc7 hrozí 2.Jc6 mat, 1...V:b4, V:b6 2.Jc4, D:c5 mat. Hrozbová cyklická zámena troch matov, ktorá v sebe organicky zahrňuje dva hrozbové paradoxy.

V skladateľských súťažiach poľského šachového mesačníka získavajú naši autori už takmer tradične hodnotné vyznamenania. Nedávno v nich dobre pochodil všestranný Zoltán Labai z Milanoviec, získajúc prvé čestné uznanie za peknú dvojťažku s trojfázovou zámenou dvoch obrán. Treba si len všimnúť, za akých okolností vychádzajú maty Jf7 a D:f5 v zdanlivých hrách, vo zvodnosti a v riešení – zanedbateľná však nie je ani voľná zámena hier s ďalšími dámskymi matmi.


Vzad <<  >> Vpred