Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 6. 8. 1985)


Problém č. 495

Jozef Taraba

3. čestné uznanie

IOS (Shahmat) 1982

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Sf1 na e8Kontrolná notácia: a) b. Ka8 Dg1 Vg6 Vh4 Se5 Sf1 Jb4 Jb6 (8), č. Ka5 Vb5 Sc5 Pa3 a4 a6 b2 (7), b) premiestniť Sf1 na e8, v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 488 vyhrávajú: Zdenka Chmolová z Banskej Bystrice, Richard Malaschitz z Bratislavy a Milan Vaško z Liptovského Mikuláša.

Riešenie problému č. 492 (Kiss): Zvodnosť 1.Df7? hrozí 2.Dd5 mat, 1...e6, Sa2, Jb4, Vb5, Df3, Df2(D:h1) 2.D:f6, Jd3, d4, J:c6, De6, De6 mat, 1...Se4!, riešenie 1.Dd3 hrozí 2.Dd5 mat, 1...e6, Sa2, Jb4, Vb5, Df3, Dg2(D:h1) 2.Jf7, De4, Dd4, D:b5, J:f3, Vf5 mat (1...S:d3 2.D:d3 mat). Zámena šiestich matov – námet, ktorý vždy dokazuje výborné konštrukčné schopnosti autora.

Nielen jeden z najlepších, ale v poslednom čase asi aj najaktívnejší slovenský šachový skladateľ Jozef Taraba z Kežmarku dosahuje úspechy v najrozličnejších oblastiach dvojťažky. Vzhľadom na formu dvojčiat námetu dnešného problému iste každý riešiteľ ľahko porozumie, budeme však radi, keď sa svoju mienku pokúsi aj napísať.


Vzad <<  >> Vpred