Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(28. 5. 1985)


Problém č. 487

László Lindner

3. čestné uznanie

Magyar Sakkvilág 1942

Pomocný mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kh2 Vc1 Vc8 Sg8 Jd7 Pa6 b6 c3 e2 e7 g3 h3 (12), č. Kc4 Vd5 Sc7 Jf5 Pb3 e3 h4 h5 (8), čierny začne a pomáha bielemu dať mat druhým ťahom – treba teda nájsť jediné poradie ťahov 1. čierny, biely 2. čierny, biely, končiace sa matom čiernemu kráľovi. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 483 (Idunk): Zdanlivé hry 1...b5, b:c5 2.Ja6, Db3 mat, riešenie 1.Ja5 tempo 1...b5, b:c5, b:a5 2.Dc3, Jc6, Ja6 mat, 1...K:a5, K:c5 2.Sc3, Sf8 mat. Zámena dvoch matov a jednej obrany, pričom vo všetkých 7 matoch sa uplatní blokujúca funkcia jediného čierneho pešiaka!

Riešenie problému č. 484 (Havel): 1.Sa1 hrozí 2.Dc3 mat, 1...Sc2 2.Db2, 1...Sd3 2.Dd4, 1...Ke3 2.De5 atď. Trojnásobné echové opakovanie priviazania čierneho strelca s tempom a matmi po ťahoch kráľa zväčša modelovými).

Zaujímavým príkladom na tému svetovej súťaže v oddelení pomocných matov je dnešný diagram. Je to typický riešiteľský problém, ktorý by sa akýmkoľvek komentárom mohol iba pokaziť. Dovolíme si preto len šesť slov: kto ho vyrieši, bude iste spokojný.


Vzad <<  >> Vpred