Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(14. 5. 1985)


Problém č. 486

Francisco Salazar

Cena La Clé 1979

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kg2 Db4 Vf1 Sb8 Sd3 Jf6 Jg4 Pd5 f2 (9 kameňov), čierny Kf4 Dc7 Sc1 Ja8 Jc4 Pb2 b5 g5 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 476 a 477 vyhrávajú: Vladimír Krejčí z Vrchlabí, Miroslav Sabó z Dlhého nad Cirochou, Ladislav Wittner z Košíc, Milan Bednár z Kurimy, Jozef Budinský z Lehoty pod Vtáčnikom a František Jankovič z Bratislavy.

Dvojťažkovú tému A2 Tretej svetovej súťaže FIDE v kompozičnom šachu ilustrujeme ešte jedným príkladom španielskeho rozhodcu. Tentoraz pripravené hry neexistujú, lebo tematický Jc4 je viazaný. V prvej zvodnosti 1.Dc5? má čierny proti hrozbe 2.Dd4 mat dve obrany odviazaným jazdcom: jednu neúčinnú 1...Jd2 2.De3 mat, druhú účinnú 1...Jd6! (bez matu). Druhá zvodnosť 1.Dc3? (s tou istou hrozbou, čo je predpísané) funkcie obrán mení: 1...Jd6 2.De5 mat, 1...Jd2! Všimnite si, že v riešení je iná hrozba (to je prípustné, ale nie nevyhnutné), obe uvedené obrany sa však znova uplatnia v tematických variantoch (hoci by bolo krajšie, keby sa matujúce ťahy neopakovali).


Vzad <<  >> Vpred