Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(11. 6. 1985)


Problém č. 489

Ladislav Salai sr.

IV. cena

Pedagóg. lapja 1983

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kc8 Da5 Vg7 Sa2 Sh4 Jd2 Je2 Pc6 d7 e6 f4 g2 g6 h3 (14), č. Kf5 Ve5 Sg5 Sg8 Jf8 Pf6 g3 h6 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 486 (Salazar): 1. zvodnosť 1.Dc5? hrozí 2.Dd4 mat, 1...Jd2 2.De3 mat, 1...Jd6!, 2. zvodnosť 1.Dc3? hrozí 2.Dd4 mat (rovnaká hrozba), 1...Jd6 2.De5 mat, 1...Jd2!, riešenie 1.De1 hrozí 2.De4 mat (iná hrozba, ale na tom nezáleží), 1...Jd2, Jd6 2.De3, De5 mat (rovnaké maty, hoci v predpísanej téme je prípustná aj zámena). Pekná dvojťažka, ale na prvých miestach budú iste oveľa zložitejšie skladby. Ako uviedli viacerí riešitelia, problém má vedľajšie riešenie 1.f3 s nekryteľnou hrozbou 2.Jh5 mat.

Po prestávke "zavinenej" 3. svetovou súťažou v kompozičnom šachu (problémy č. 472 – 487) vraciame sa k našim predchádzajúcim seriálom a začíname čerstvým úspechom Ladislava Salaiho (staršieho). Tento známy šachový skladateľ, ináč pracovník Závodov ťažkého strojárstva v Martine, je zasa veľmi činný, žne úspechy na medzinárodných súťažiach, je redaktorom bulletinu Mat–pat a v oblasti kompozičného šachu pracuje aj organizačne. V dnešnej dvojťažke zo súťaže maďarského časopisu spracoval hrozbové paradoxy so zvodnosťami 1.d8J? a 1.S:g3?.


Vzad <<  >> Vpred