Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 2. 10. 1980)


Problém č. 1023

Milan Bednár, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+9=22)


Problém č. 1024

Ing. Jozef Taraba, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+9=22)Kontrolná notácia: 1023: bKf4 Dc3 Ve2 Vg6 Sa2 Sa3 Jb4 Jd4 Pa6 b5 c2 c6 d3 (13), čKd6 Sh3 Jc5 Jf6 Pb6 c7 e7 f5 h5 (9) – dvojťažka, 1024: bKh8 De8 Vd1 Vf6 Sb1 Sh4 Ja7 Jf2 Pc3 c5 e3 e6 e7 (13), čKe5 Sa8 Sb6 Jd5 Jg3 Pb4 c7 g4 h5 (9) – dvojťažka.

V č. 1023 spracoval mladý bardejovský skladateľ vo forme troch zvodníkov a hrozby a vyvrátenia v každom z nich cyklickú zámenu funkcií polí e5, d5 a e6. Žiaľ riešenie je veľmi drastické a nezapadá ani do obsahu skladby. Vo výbornom a originálnom č. 1024 je vo forme zvodníka a riešenia spracovaná polorecipročná zámená s hrozbovými paradoxmi na primárnu a sekundárnu hrozbu.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1001 (Šablinskij) z 17. 7. 1980. Zdanlivé hry 1...D:b5+, Df5+, D:d4+, Dg4 2.J:b5, Jd:f5, D:d4, Jf3 mat. Rieši 1.Df1 hr. 2.Df4 mat, 1...D:b5+, Df5+, D:d4+, Dg4 2.V:b5, D:f5, e:d4, Sd6 mat. Zámena štyroch matov s troma šachmi bielemu kráľovi, ale len v podobe parafrázy (I. Kiss, Poprad). Odmenu za správne riešenie dostane Gabriel Török, Nábrežná 79, 940 01 Nové Zámky.

Riešenie problému č. 1002 (Paliulionis) z 17. 7. 1980. Autorom zamýšľanú intenciu 1.Sb4 tempo znehodnocujú vedľajšie riešenie 1.Vc1+ K:b5 2.Dd7 mat a naviac skladba má aj predchodcu (L. Bata, 1. čestné uznanie, Magyar Sakkvilág 1944). Odmenu za správne riešenie dostane Štefan Nagy, 930 08 Čilizská Radvaň, č. d. 62.

Riešenie problému č. 1003 (Érsek) z 24. 7. 1980. Zvodník 1.b8D? hr. 2.Da7 mat, 1...S:b2 2.D:b4 mat, viazne na 1...b3! Zvodník 1.e8D? hr. De5 mat, 1...Ve3 2.D:e3 mat, viazne na 1...Vh5! Zvodník 1.g8D? hr. 2.D:d5 mat, 1...Vh5 2.D:g4 mat, viazne na 1...S:b2! Rieši 1.c8D hr. 2.Dc5 mat, 1...b3 2.Dc3 mat. Tri zvodnosti vždy s jedným variantom a vyvrátením, ktoré je v inej fáze obranou umožňujúcou mat. Celkový obsah je však chudobný a bez osobitných výrazových prostriedkov (I. Kiss, Poprad). Odmenu za správne riešenie dostane Ján Adamovič, Linčianska R/7, 917 00 Trnava.


Vzad << >> Vpred