Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 9. 10. 1980)


Problém č. 1025

Ľ. Kubiš, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (3+2=5)


Problém č. 1026

Zdenko Hrica, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (3+3=6)Kontrolná notácia: 1025: bKd2 Dd6 Jd3 (3), čKd4 Sd5 (2) – dvojťažka, 1026: bKg5 Db5 Jf5 (3), čKe5 Sd5 Pc5 (3) – dvojťažka.

Obe dnešné miniatúrny s takmer rovnakým materiálom obsahujú okrem riešenia aj zdanlivé hry: č. 1025 1...Kc4, Ke4 a č. 1026 zase 1...Ke4, Ke6. Najväčším problémom však asi bude ich originalita.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1004 (Larrain) z 24. 7. 1980. 1.Jc5 hr. 2.D:f5 mat, 1...Jd6, Jd4, Je3, Jg3, Jh4, Jh6, Jg7, Je7, Dd7, Dd3 2.Dd4, Jd3, Ve4, Df4, D:h2, D:h2, J:f7, D:f6, J:d7, J:d3 mat. Osem odskokov jazdca umožní sedem matov (len jeden sa zopakuje). Cenná je čiastočná nulová fáza v siedmich variantoch (I. Kiss, Poprad). Odmenu za správne riešenie dostane Jaroslav Anft, Obranců míru 363/2860, 434 01 Most.

Riešenie problému č. 1005 (Amirov a Vladimirov) z 31. 7. 1980. Autorom zamýšľané riešenie 1.Kd3 hr. 2.De4 mat znehodnocujú 2 vedľajšie riešenia: 1.h4 hr. 2.Vf6 mat a 1.Vf6+ K:g5 2.Je4 mat. Odmenu za správne riešenie dostane Anton Liday, 956 33 Chynorany 83.

Riešenie problému č. 1006 (Matrionin) z 31. 7. 1980. Zdanlivé hry 1...Jb~, Jd~ 2.Dd6, De4 mat. Zvodník 1.Vd7? tempo, 1...Jb~, S~, S:f5 2.V:d6, De4, D:f5 mat, viazne na 1...Sf3! Rieši 1.Dc1 tempo, 1...Jb~, Jd~, S~, K:d4 2.Dc5, Dc4, Dc6, Dd2 mat. Jednoduchá skladba s dvoma zámenami matov a vtipným zvodníkom a úvodníkom (M. Bednár, Kurima). Odmenu za správne riešenie dostane Štefan Tušiak, Fučíkova 22, 937 01 Želiezovce.

Riešenie problému č. 1007 (Akobija) z 7. 8. 1980. Zvodník 1.b6? hr. 2.Sc6 mat, 1...Dg2 2.Sc2 mat, viazne na 1...D:e4! Zvodník 1.S:c6? hr. 2.b6 mat, 1...De4 2.V:e4 mat, viazne na 1...Dd3! ale aj 1...Dg2! Zvodník 1.De7? hr. 2.Da3 mat, viazne na 1...c5! Rieši 1.d8D hr. 2.Dd4 mat, 1...c5, D:e4, Dg1, d1D 2.b6, V:e4, Sc2, D:d1 mat. Banného téma so zámenou funkcií ťahov zvodníka, hrozby a riešenia so zaujímavými matmi, kde ťah 1...b6 je úvodníkom, hrozbou a matom v troch fázach (M. Bednár, Kurima). Škoda dvojitého vyvrátenia vo zvodníku 1.S:c6? Odmenu za správne riešenie dostane Ivan Kiss, 050 01 Poprad, Rysy, Šrobárova 2664.


Vzad << >> Vpred