Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(31. 7. 1980)


Problém č. 1005

Talip Ch. Amirov a

Viačeslav Vladimirov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+10=21)


 

Problém č. 1006

M. Matrionin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+6=14)Kontrolná notácia: 1005: bKe2 De1 Vf3 Vg8 Sb1 Se7 Jg3 Jg5 Pc4 d2 h3 (11), čKg6 Vc2 Vh7 Jg7 Pa4 b3 d7 h2 h5 h6 (10) – dvojťažka, 1006: bKg1 Df4 Ve7 Vh4 Sa3 Jd4 Pb3 f5 (8), čKd5 Sg4 Jb7 Jd6 Pf6 h5 (6) – dvojťažka.

V č. 1005 okrem úvodníka zaujmú aj tri tematické zvodníky na rovnakom poli, vrátane riešenia. Vtipné č. 1006 obsahuje okrem zdanlivých hier a riešenia aj nenápadný tematický zvodník.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 989 (Piľčenko) z 5. 6. 1980. Zvodník 1.Db5? hr. 2.Sd4 mat, 1...S:d3 2.D:d3 mat, viazne na 1...S:f3! Zvodník 1.Dh5? hr. 2.Sf4 mat, 1...S:f3 2.D:f3 mat, viazne na 1...S:d3! Zvodník 1.Jf4? hr. 2.Jg2 mat, 1...S:f3, S:d3 2.Sd4, V:d3 mat, viazne na 1...K:f3! Zvodník 1.Jd4? hr. 2.Jc2 mat, 1...S:f3, S:d3 2.V:f3, Sf4 mat, viazne na 1...K:d3! Rieši 1.Jd8 hr. 2.S:g7 mat, 1...S:f3, S:d3, J:c3, J:g3 2.Sf4, Sd4, S:c3, S:g3 mat. Prekrásne symetrické spracovanie Hanneliusovej a Dombrovskisovej témy spojené so zámenou matov (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 990 (Gašev) z 5. 6. 1980. Zvodník 1.Db8? hr. 2.Dh8 mat, viazne na 1...f:e3! Zvodník 1.Dh2? hr. 2.Dh8 mat, viazne na 1...d:c5! Zvodníky 1.Vb3?, Vc2?, Vc4?, Vd3?, s rovnakou hrozbou 2.D:d4 mat, viaznu postupne na 1...d:c5!, f:e3!, Jb3!, Jc2! Rieši 1.Va3 hr. 2.D:d4 mat, 1...f:e3, d:c5, Jb3, Jc2 2.Dh2, Db8, Jc4, Jd3 mat. Banného téma v dvojnásobnom spracovaní, ale len s dvoma vyvráteniami (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Banného téma s dobrým prepojením na pokusy bielej veže (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred