Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 7. 1980)


Problém č. 1003

Tibor Érsek, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+10=20)


Problém č. 1004

Santiago Larrain, Chile

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+11=19)Kontrolná notácia: 1003: bKd1 Sa6 Sd6 Jf1 Jf6 Pb2 b7 c7 e7 g7 (10), čKd4 Vh3 Vh4 Sa3 Pa7 b4 d3 d5 d7 g4 (10) – dvojťažka, 1004: bKa2 Df2 Vc6 Vg4 Sb1 Je4 Jh8 Pc4 (8), čKe5 Dd8 Ve1 Vh7 Sh2 Jf5 Pa5 b6 d2 f6 f7 (11) – dvojťažka.

V č. 1003 si všimnite zaujímavé zvodníky, ktoré vzniknú po premene bielych pešiakov. V klasickej skladbe č. 1004 nájdete osem variantov s využitím prerušenia pôsobnosti čiernych kameňov.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 986 (Burda) z 22. 5. 1980. Zdanlivé hry 1...S:c4, S:e6, Sf3 2.Ve3, Vf6, D:f3 mat. Zvodník 1.Dg5? hr. 2.S:d5 mat a 2.D:d5 mat, 1...S:c4, S:e6, S:f3 2.Dc5, Dc5, Dc5 mat, viazne na 1...Jc7! Rieši 1.Dc2 hr. 2.Sb5 mat, 1...S:c4, S:e6, S:f3, Se4, Jb6 2.D:c4, S:e6, Sb3, D:e4, Vc7 mat. Zriedkavo náročná skladba na riešenie (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 987 (Istokovics) z 29. 5. 1980. Zvodník 1.Db4? hr. 2.Dd4 mat, 1...V:a4, Jf5 2.d4, Vd5 mat, viazne na 1...Dd6! Rieši 1.Dc6 hr. 2.Dd5 mat, 1...Je3, Sf7 2.d4, Vd5 mat. Zložitý a pôsobivý mechanizmus zámeny obrán (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 988 (Kisis) z 29. 5. 1980. Zvodník 1.Jb3? hr. 2.Dd4 mat, 1...d:e5 2.Dd3 mat, viazne na 1...d:c5! Zvodník 1.Jf3? hr. 2.Dd4 mat, 1...d:c5 2.Dd3 mat, 1...d:c5 2.Dd3 mat, viazne na 1...d:e5! Rieši 1.Dd3 tempo, 1...d:c5, d:e5, K:c5, K:e5 2.Jf3, Jb3, J:e6, J:c6 mat. Symetricky modelovaný "Bannyj" v sprievode zámeny obrany s málo využitou bVf1 (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred