Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(17. 7. 1980)


Problém č. 1001

Michail Šablinskij, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+5=13)


Problém č. 1002

Viktoras Paliulionis, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+6=11)Kontrolná notácia: 1001: bKd3 Da1 Vb6 Sa3 Jd4 Je7 Pb5 e3 (8), čKe5 Dd7 Jd8 Pg7 h7 (5) – dvojťažka, 1002: bKa2 Df5 Vb1 Sc5 Jb5 (5), čKc4 Va4 Va5 Pa3 a6 d6 (6) – dvojťažka.

V č. 1001 si nezabudnite všimnúť aj zdanlivé hry 1...D:b5+, Df5+, D:d4+, Dg4 a v mereditke č. 1002 zase 1...Vb4, V:b5, d5, d:c5. Tešíme sa aj na vaše postrehy k obom skladbám.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 983 (Lačný) z 15. 5. 1980. Zdanlivé hry 1...Kc6, K:e6 2.Je7, Jc7 mat. Rieši 1.Jed6 tempo, 1...d:e6, Kc6, K:e6 2.Se4, Sf4, Sf7 mat. Dva modelové a dva ekonomické maty v zámene dvoch matov po ťahoch čierneho kráľa na voľné polia (L. Salai sr., Martin). Skladba č. 973 (Kuligin) z 10. 4. 1980 má predchodcu v skladbe č. 983 (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 984 (Lačný) z 15. 5. 1980. 1.Sd3 tempo, 1...Jd2 2.Vh2! (2.Vf2?, 2.Vg2?, 2.Ve5?) a 3.Vh6 mat, 1...Je3 2.Vf2! (2.Vh2?, 2.Vg2?, 2.Ve5?) a 3.S:f5 mat, 1...Jg3 2.Vg2! (2.Vh2?, 2.Vf2?, 2.Ve5?) a 3.Je5 mat, 1...Jh2 2.Ve5! (2.Vh2?, 2.Vg2?, V:g2?) a 3.S:f5 mat. Perfektný súboj bielej veže a čierneho jazdca s antiduálovými motívmi tretieho stupňa (L. Salai sr., Martin). Vynikajúca strategická trojťažka s elegantným úvodníkom (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Pekné vytempovanie čierneho jazda (M. Bednár, Kurima). Veľmi pekná a jemná práca (L. Wittner, Košice). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 985 (Ulanov) z 22. 5. 1980. Zvodník 1.Vc2? hr. 2.J4c5 mat, 1...g:f2 2.Jf2 mat, viazne na 1...Vg5! Zvodník 1.f:g3? hr. 2.Jf2 mat, 1...Jd4 2.Vc3 mat, viazne na 1...Jc7! Zvodník 1.Sh7? hr. 2.Jf4 mat, 1...Vf7 2.J6c5 mat, viazne na 1...Vg4! Rieši 1.g:f3 hr. 2.Jf4 mat, 1...Vf7, Vg4 2.J4c5, J6c5 mat. Úloha vyžadujúca mimoriadnu opatrnosť riešiteľa pri výbere úvodníka (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred