Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 7. 1980)


Problém č. 999

Arnold Pongrácz, ČSSR

Samomat 7. ťahom (10+5=15)


Problém č. 1000

Arnold Pongrácz, ČSSR

Mat 4. ťahom (6+10=16)Kontrolná notácia: 999: bKa4 Df1 Vf3 Vh4 Sb8 Sh1 Jc7 Jd8 Pd2 f5 (10), čKe5 Dg7 Ja2 Je6 Pc6 (5) – samomat 7. ťahom, 1000: bKg6 Va1 Vd1 Sg3 Jf3 Ph7 (6), čKh8 Se1 Pa2 b3 d2 d6 e2 f6 g2 g7 (10) – štvorťažka.

V tieto dni si pripomína slovenská kompozičná šachová verejnosť dvojnásobné jubileum prvého slovenského šachového skladateľa – grófa Arnolda Pongrácza (Nededza 18. 7. 1810 – Trnava 7. 7. 1890) – v tej dobe vynikajúceho skladateľa samomatov (biely začne a prinúti čierneho, aby mu dal mat určeným počtom ťahov). Č. 999 má 3 varianty. V jubilejnej 1000–cej skladbe uverejnenej v Hlase ľudu (po ÚJ SZÓ a Pravde tretia rubrika na Slovensku, ktorá uverejnila 1000 skladieb – z toho v počte originálov od zahraničných autorov je Šachové okienko už na prvom mieste!) biely musí vtipne "viesť vojnu s čiernymi pešiakmi", aby uvoľnil líniu svojej Vd1. Arnold Pongrácz žil od roku 1856 v Trnave, kde aj zomrel a takmer všetky jeho skladby vznikli v tomto meste. Väčšina z nich bola označená pseudonymom "Einsiedler von Tyrnau" (Trnavský pustovník). Obe dnešné ukážky som našiel pod týmto pseudonymom v knihách, ktoré vyšli 11 resp. 20 rokov po jeho smrti a pôvodný prameň uverejnenia neuvádzajú. Bolo by preto veľmi záslužné, objaviť dátum prvého uverejnenia. Ak sa to niekomu podarí (bez časového limitu), autor týchto riadkov ho odmení peknou knihou.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme peknou knihou z oblasti kompozičného šachu.

Dňa 18. 7. 1980 končí zasielacia lehota memoriálu Arnolda Pongrácza na dvojťahové samomaty, ktorý vypísala Sekcia kompozičného šachu SÚV ČSZTV. Rozhodca turnaja, F. Chlubna (Rakúsko) udelí štyri ceny. Samomaty treba zasielať na adresu usporiadateľa: Zoltán Labai, 941 07 Milanovce 170, okr. Nové Zámky.


Vzad << >> Vpred