Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(25. 9. 1980)


Problém č. 1021

Nikos Siotis, Grécko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+9=18)


Problém č. 1022

G. Pozdnjakov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+6=15)Kontrolná notácia: 1021: bKe1 Dd7 Vf1 Sb1 Sg5 Je3 Jf8 Pg4 h4 (9), čKe5 Dh8 Va4 Va5 Sg8 Pe4 f7 g6 h6 (9) – dvojťažka, 1022: bKh3 Da4 Ve3 Vg4 Sh4 Jc3 Jf2 Pc2 e4 (9), čKf1 Va3 Vg8 Sb4 Pa6 c5 (6) – dvojťažka.

V č. 1021 si nezabudnite všimnúť zdanlivé hry 1...Df6, Vd5, Vd4. Č. 1022 obsahuje zase okrem riešenia aj tematický zvodník.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1000 (Pongrácz) z 10. 7. 1980. Nejde 1.Vac1? d:c1D 2.Vc1 Sc3! 3.V:c3 e1D! a ani 1.Je5? f:e5 2.S:e5 g1D+! Rieši preto jedine nasledujúci vtipný manéver: 1.Jg5 hr. 2.Jf7 mat, 1...f:g5 2.Se5! d:e5 3.Vac1! d:c1D 4.Vd8 mat. Odmenu za správne riešenie dostane Milan Bednár, 086 12 Kurima 160. Z príležitosti uverejnenia jubilejného 1000–šachového problému v Hlase ľudu dostala redakcia veľa blahoprajných listov, za ktoré všetkým čitateľom zo srdca ďakujeme. Dnes uverejňujeme jeden z nich v doslovnej citácii:

Vážená redakcia!

Šachové okienko v štvrtkových číslach Hlasu ľudu prináša pre veľkú rodinu šachistov mnoho poučenia i zábavy. Svojou osvetou získava nových záujemcov ušľachtilej hry a zároveň dáva podnety pre zvyšovanie úrovne kompozičného šachu. Tradičné medzinárodné skladateľské súťaže a pravidelné dlhodobé riešiteľské súťaže dotované "zlatými knihami šachovej kompozičnej tvorby" – albumami FIDE sú jedinečnými akciami, ktoré sú vysoko hodnotené aj v zahraničí, najmä v ZSSR. Svedčí o tom aj účasť zahraničných autorov na skladateľských súťažiach Hlasu ľudu s rozhodujúcim podielom sovietskych autorov. Nad diagramom v Šachovom okienku sa objavuje číslo 1000 a pri tejto príležitosti ako stály čitateľ chcem zaželať redakcii a menovite vedúcemu šachovej rubriky mnoho tvorivých síl, elánu a pevného zdravia do ďalšej práce. Dovoľte mi vysloviť touto cestou úprimné poďakovanie za doterajšie šachové zážitky nielen za seba, ale aj za ostatných šachistov, ktorí neradi píšu, sú však rovnako vďační za dobrú prácu ktorú odovzdávate.

S pozdravom Ladislav Salai sr., Martin


Vzad << >> Vpred